Look-a-likes registratie logo

Nog steeds zijn er bedrijven die trachten mee te liften op de reputatie van bekende merken. Vaak wordt daarbij dan een beeldelement gebruikt wat direct de link legt naar het bekende merk. Ook als er een totaal ander woordmerk bij gebruikt wordt. Om dit soort praktijken aan te kunnen pakken, is het verstandig het logo apart als merk te registreren.

 

Als Ralph Lauren geconfronteerd wordt met twee nieuwe Uniemerkaanvragen voor een logo van een polospeler, maakt het bedrijf bezwaar hiertegen op grond van haar bekende merk. Voordeel van die bekendheid claimen is, dat het bedrijf niet alleen bezwaar kan maken tegen identieke producten (kleding), maar ook tegen niet soortgelijke producten zoals bijvoorbeeld speelgoed.

Ralph Lauren onderbouwt deze claim onder andere met rapporten over de bekendheid en het gebruik van haar merk, omzetcijfers, persartikelen, screen shots van websites en social media, geschiedenis van het bedrijf en advertentiemateriaal. Voldoende voor de Europese merkautoriteiten om de bekendheid aan te nemen.

Het aangevraagde logo is dusdanig visueel als conceptueel overeenstemmend dat de consument direct een link legt tussen beide merken. Dit is een duidelijk voorbeeld van kielzogvaren, meeliften op de bekendheid van een merk. De merkaanvragen worden daarom geweigerd.

merkenDe laatste artikelen
Probleem (semi)beschrijvende merken
Kerst van en voor iedereen?
Herrijzing Toneelgroep Amsterdam
Misleidende en spookfacturen
3,6 miljoen schadevergoeding
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?