Dreigend faillissement door coronacrisis, breng op tijd uw IP buiten de werkmaatschappij, zodat de IE rechten bij een eventuele doorstart behouden blijven!

Veel ondernemers die zich vóór de huidige crisis weinig zorgen hoefden te maken, verkeren nu ineens in onzekere tijden. Hoe komt de onderneming de crisis door? Dit terwijl de onderneming prima liep, financieel gezond was en het businessplan gewoon goed was. Zo goed zelfs dat de onderneming na de crisis, als de omstandigheden weer normaal worden, zonder problemen zou kunnen voortbestaan.

Stel dat de zaak in deze buitengewone omstandigheden failliet gaat, maar de onderneming op zich voldoende levensvatbaar is voor een doorstart na de crisis. Dan moet hier wel tijdig op geanticipeerd worden. Realiseer tijdig dat als de onderneming failliet gaat de intellectuele eigendomsrechten (merkregistraties, modelregistraties maar ook domeinnamen en social-media accounts) die in de onderneming zitten, deel uitmaken van de failliete boedel. Daar komje als oud eigenaare dus niet meer bij. De curator kan die dan aan een derde kunnen verkopen, waardoor er bij een doorstart geen gebruik meer gemaakt kan worden van (de goodwill in) het zorgvuldige opgebouwde merk!

Dit kan de kansen voor een succesvolle doorstart heel erg beperken (de zaak zal onder een nieuwe naam alles opnieuw moeten op-bouwen). Dus onze crisistip: Breng de Intellectuele Eigendomsrechten zoals merk- en modelrechten tijdig in veiligheid! Breng deze registraties over naar privé of (beter nog) een aparte rechtspersoon en verleen van hier uit een gebruikslicentie op deze immateriële activa. Schrijf deze licentie in bij het betreffende register (en neem ook in de licentieovereenkomst op dat de licentie teniet gaat bij faillissement van de licentienemer).

Zo wordt voorkomen dat er bij een faillissementniet een doorstart kan worden gemaakt onder de oude vertrouwde naam (ook al is die gebaseerd op de familienaam!). Neem voor vragen over het beschermen van uw intellectuele eigendomsrechten contact op met een van onze gemachtigden.

overige-algemeenDe laatste artikelen
Foto eigen personeel in bedrijfsreclame
Lego vs Lepin: namaakbestrijding in China
Merkbescherming in Pakistan via Internationale Registratie
METCHUP- MAYOCHUP
DOC/Dairy Partners - beschrijvende handelsnamen
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten beeld versus woordmerk

Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. Is dit inderdaad een inbreuk?