Het belang van erkenning

Samenvattend wil ik jullie meegeven dat door de toenemende aandacht voor IP rechten, het inmiddels in het bedrijfsleven wel duidelijk is dat IP bescherming een essentiële factor is voor het aanjagen en stimuleren van innovatie binnen bedrijven en voor het voortbestaan van bedrijven.Echter, niet altijd is even duidelijk dat het hier wel om een heel specialistisch vak gaat. Er moet daarom erkenning/ bewustwording komen dat de mensen die hierin werken specialisten zijn. Daarnaast moeten wij ons zelf realiseren dat personeel alleen tot volle bloei kan komen als zij 100% zichzelf kan en mag zijn.Juist richting het MKB ligt er een mooie kans om de BMM goed op de kaart te zetten. Daar moet men zich gaan realiseren dat een BMM lid staat voor kwaliteit, dat het BMM lidmaatschap een waarborg is om het kaf van het koren te kunnen scheiden.Weet dat ik aan dat proces de komende twee jaar graag sturing wil geven in mijn rol als voorzitter.Ik wens ik iedereen een bijzondere fijne dag toe en kijk uit naar de toekomst. (Acceptatiespeech BMM voorzitterschap uitgesproken d.d. 25 maart 2021.)

 

Ik heb het grote genoegen gehad om twee jaar onder de supervisie van Johan Dedeckel te worden ingewerkt. Een groot gedeelte van al dit werk heeft zich achter de schermen plaatsgevonden. Ik heb Johan leren kennen als een man met vele gezichten.

Als voorzitter was hij een waardige vertegenwoordiger van onze vereniging tijdens het 45 jarig bestaan in Gent. Terugkijkend, realiseer ik mij dat dit ons laatste grote evenement was waar iedereen fysiek bij elkaar kon komen. Door zijn tomeloze inzet is dit event een groot succes geworden, zodat iedereen met voldoening terug kan kijken naar dit historische moment.

Ook toen het leven op slot ging, bleef hij achter de schermen werken om de vereniging bij elkaar te houden. Zo beleefden we niet alleen onze eerste virtuele jaarvergadering, maar verraste hij menig BMM-er met een nieuwjaarstoespraak via Youtube. Hij nam het initiatief om samen met andere organisaties (zoals de INTA) online webinars te lanceren. Hierdoor kon de vereniging de binding met haar leden behouden.

Daarnaast zijn, mede door Johan’s typisch Belgische vriendelijke maar toch serieuze insteek, de contacten met onze zusterorganisaties in Europa en natuurlijk het Benelux Office for Intellectual Property sterk verbeterd. Vandaar hierbij nogmaals dank voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren en zodra het kan gaan we aan dit afscheid een gepast vervolg geven.

 

Maar nu richting de toekomst.

Als nieuwe voorzitter wil ik graag een vervolg geven aan Johan’s activiteiten en de ingeslagen weg. Niet alleen intern richting onze leden maar ook extern naar alle belanghebbende in de IP wereld.

Het doel van onze vereniging is niet alleen de bevordering van een optimale bescherming en uitoefening van merken- en modellen rechten in de Benelux. Onze vereniging heeft ook tot doel om in de Benelux en internationaal de schakel te zijn tussen overheid en belanghebbenden.

R&D activiteiten en innovatie zijn essentieel voor bedrijven om te anticiperen op de veranderingen in onze maatschappij. IP-rechten en met name ook merken- en modellenrechten zijn cruciaal in dit proces. Enerzijds om te functioneren als trigger voor bedrijven om te innoveren. Wetende dat met een IP claim een voorsprong wordt behouden ten opzichte van concurrenten. Anderzijds om het publiek te beschermen. Bedrijven en consumenten moeten namelijk blindelings kunnen vertrouwen op deze rechten als zij producten/ diensten lanceren, kopen of afnemen.

Het mooie aan onze vereniging is, dat dit doel voor al onze bloedgroepen net zo belangrijk is. Zowel voor onze inhouse juristen, als voor de advocaten en merkengemachtigden. Iedereen is doordrongen van het belang van IP. Hoe tijdig die rechten te claimen en hoe die te handhaven. Van belang hierbij is een optimale samenwerking tussen alle drie de bloedgroepen, om zo onze klanten optimaal te faciliteren.

De realiteit is echter dat, door de toenemende aandacht voor IP-rechten de ons zo bekende boefjes, zich massaal storten op het MKB, de micro organisaties en de zelfdoeners omdat daar de benodigde kennis vaak ontbreekt. De perfecte doelgroep om bedrijven een loer te draaien, zogenaamd op basis van het aanvragen of behouden van geclaimde merken- en modellenrechten. Gelukkig hebben we vanuit de BMM een eerste overwinning kunnen behalen tegen deze oplichters. Echter een zwaluw maakt nog geen zomer.

Juist het MKB moet doordrongen worden, moet gaan erkennen, dat IP rechten essentieel zijn voor het bedrijf, om de vruchten te kunnen plukken van innovatie en om als bedrijf een voorsprong te behouden. Een van mijn speerpunten de komende jaren is om het MKB meer bewust te laten worden dat IP rechten essentieel zijn, dat je dit als bedrijf er niet even zelf naast doet maar dat je hiervoor een specialist nodig hebt.

Met de oprichting van onze vereniging, inmiddels al weer 47 jaar geleden is hierbij een eerste stap gezet. Toen erkenden we dit belang al. De vereniging wilde niet alleen het belang van merken- en modellenrechten bevorderen maar ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening door en de integriteit van haar leden waarborgen.

Juist op dit punt ligt er een grote kans voor de vereniging. Het MKB moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat, als zij een BMM lid inschakelen, er ook kwaliteit wordt geleverd. Juist met de toenemende tsunami van oplichterspraktijken in het achterhoofd, is het essentieel dat we het MKB handvatten geven om het kaf van het koren te scheiden.

Er ligt voor ons een taak om duidelijk te maken dat het vestigen, managen en handhaven van IP-rechten werk is van specialisten. Van mensen die hier jarenlang voor gestudeerd hebben. Het MKB moet zich bewust worden dat er een verschil zit tussen onze leden die dit soort diensten aanbieden en een ontslagen schoonmaker die zich opeens online presenteert als een IP specialist, als dienstverlener om merken aan te vragen en hoe die te behouden.

Er moet daarom erkenning komen, de buitenwereld moet zich gaan realiseren dat onze leden merken en modellen specialisten zijn. Iets wat maatschappelijk niet zo ongebruikelijk is, gezien bijvoorbeeld de vergelijkbare problemen bij advocaten op het gebied van mediation en de initiatieven van minister Dekker om met een zogenaamde mediation wet het kaf van het koren te scheiden. In mij optiek kan de BMM een cruciale rol spelen in die erkenning van merken en modellenspecialisten.

Bij het schrijven van deze toespraak kwam de vraag bij mijn naar boven, waarom ik mij, met mijn reclame achtergrond, opeens in dit vakgebied heb gestort. Zoals bij de meeste onder ons is ook bij mij het eerste zaadje gelegd tijdens de studie. Ik heb het waanzinnige voorrecht gehad om niet alleen les te krijgen, maar ook mijn scriptie te mogen schrijven bij Feer Verkade. Een gepassioneerde en waanzinnige IE jurist, die mij bevlogen vertelde over het belang van IP-rechten.

Ik denk dat velen van ons inmiddels dezelfde passie voelen en die willen uitdragen om het belang van IP op de kaart te zetten. Echter die gepassioneerde houding komt niemand aanwaaien. Niemand wordt als baby geboren met een passie voor wat dan ook. Die passie ontstaat doordat je iets meer aanleg hebt voor iets, of gewoon beter scoort bij bepaalde vakken. Dat triggert een mens om in dat aspect even iets beter te worden. Je realiseert je dan dat IE wel een heel gaaf vak is waar je vrij goed in scoort, maar anderzijds dat je nog waanzinnig veel moet leren. En dan gaat het echte werk pas van start. Alleen door jarenlang knetterhard te studeren, te werken en je te blijven openstellen omdat er nog zo ontzettend veel te leren valt, wordt iemand een specialist en ontstaat de passie om wat je wel weet te willen delen met anderen. Vanaf dat moment is de sky de limit.


Echter hiervoor moet je natuurlijk wel de ruimte hebben en krijgen om te kunnen zijn wie je bent. Niet alleen binnen je eigen wereld moet je zelf erkennen wie je bent maar ook bedrijven moeten de (rand)voorwaarden scheppen voor personeel om zich veilig kunnen voelen, om zo volledig tot bloei te komen. Ongeacht bijvoorbeeld je: nationaliteit, taal, geloof, huidskleur, sekse of seksuele voorkeur.

Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan is het zonneklaar, dat ik hier nooit had kunnen staan zonder mijn vriendje Koos. De jongen die ik 38 jaar geleden bij het stappen tegen kwam en die dit jaar al weer 23 jaar mijn officiële man is. Hoewel hij hier niet is, wil ik hem wel bedanken voor zijn onvoorwaardelijk steun en vooral voor de ruimte die hij me altijd geeft om mijn grote passie na te jagen.

Samenvattend wil ik jullie meegeven dat:

- door de toenemende aandacht voor IP rechten, het inmiddels in het bedrijfsleven wel duidelijk is dat IP bescherming een essentiële factor is voor het aanjagen en stimuleren van innovatie binnen bedrijven en voor het voortbestaan van bedrijven.

- echter, niet altijd is even duidelijk dat het hier wel om een heel specialistisch vak gaat. Er moet daarom erkenning/ bewustwording komen dat de mensen die hierin werken specialisten zijn.

- daarnaast moeten wij ons zelf realiseren dat personeel alleen tot volle bloei kan komen als zij 100% zichzelf kan en mag zijn.

- uist richting het MKB ligt er een mooie kans om de BMM goed op de kaart te zetten. Daar moet men zich gaan realiseren dat een BMM lid staat voor kwaliteit, dat het BMM lidmaatschap een waarborg is om het kaf van het koren te kunnen scheiden.


Weet dat ik aan dat proces de komende twee jaar graag sturing wil geven in mijn rol als voorzitter.
Ik wens ik iedereen een bijzondere fijne dag toe en kijk uit naar de toekomst.

Theo-Willem van Leeuwen: voorzitter BMM
(acceptatiespeech BMM voorzitterschap uitgesproken d.d. 25 maart 2021)

overige-algemeen

De laatste artikelen
Volkswagen blokt cult camper
Adidas: blote borsten en sportbh’s
Yoko Ono en John Lemon jenever
Barbie pakt aanhaker aan
Buro Blanchard gaat samenwerken met merkenbureau Abcor
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?