Levin Nyman - misleidende facturen - fraudehelpdesk

Bedrijven met een Benelux merkregistratie of een Uniemerk registratie zijn de afgelopen maanden massaal benaderd door Levin Nyman & Partners. Het Finse bedrijf biedt aan om de vernieuwing van de Uniemerken voor veel geld te regelen. Na eerst de houders van Uniemerken te spammen, zijn nu de houders van Benelux merken aan de beurt. Ook onze klanten zijn inmiddels al benaderd door het bedrijf, ze beginnen namelijk a 2 jaar voor de vernieuwingsdatum de eerste brieven te versturen.

 

Strekking van deze brieven is dat de rechten bijna vervallen. Er moet daarom omgaand vernieuwd worden. Dat is niet correct, pas 6 maanden voor de vervaldatum kan een merk vernieuwd worden. Om die reden melden wij onze klanten dat altijd ca een jaar van te voren.

Tevens suggereren de brieven dat Levin Nyman juist voor die vernieuwing ingeschakeld moeten worden. Dat is dus ook niet correct want het bedrijf rekent veel hogere vernieuwingskosten, ze zijn geen officiële gemachtigden, zijn niet gerelateerd aan de overheid en daarnaast biedt het bedrijf totaal geen service de komende tien jaar richting de merkhouder.

Als er getekend wordt, moet er betaald worden; ook als de opdrachtgever zich later bedenkt. Het Finse bedrijf heeft geen inschrijving bij de KvK; sterker, op het kantooradres dat op de brief staat, is het bedrijf niet gevestigd. Het telefoonnummer (QR-code) is niet in gebruik.

Dit ruikt dus naar misleiding. Ons advies: ga nooit in op dit soort aanbiedingen. Bij twijfel: raadpleeg (en betaal) een van onze juristen. Omdat het register openbaar is en er steeds meer ‘boefjes’ komen, nog een aanvullend advies: meld de plaag bij de overheid <fraudehelpdesk.nl>.

overige-algemeenDe laatste artikelen
Volkswagen blokt cult camper
Adidas: blote borsten en sportbh’s
Yoko Ono en John Lemon jenever
Barbie pakt aanhaker aan
Buro Blanchard gaat samenwerken met merkenbureau Abcor
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?