eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten

Eiser heeft haar logo (een gestileerde letter L) geregistreerd voor chocolade producten. Als gedaagde haar logo (de gestileerde letters LV) aanvraagt voor zoetwaren, maakt eiser bezwaar. De producten zijn namelijk identiek, dus dan worden er minder hoge eisen gesteld aan de overeenstemming tussen de merken. In deze oppositiezaak gaat het BBIE totaal niet in op de soortgelijkheid van de waren. Alhoewel dit in de rechtspraak communicerende vaten zijn, wordt dit aspect geheel terzijde geschoven (ten onrechte). Er wordt uitsluitend gekeken naar de overeenstemming tussen beide merken. In logo’s zijn de woorden vaak het dominante deel, mede omdat het publiek niet altijd het gehele beeld analyseert. In dit geval zijn de grafische elementen echter wel van belang waardoor het publiek het ene merk zal zien als een logo waarin de letters L en V gecombineerd zijn en het andere merk zien als een gestileerde letter L. Als een merk bestaat uit slechts een paar letters, kunnen kleine wijzigingen soms voldoende zijn om geen overeenstemming aan te nemen. Gezien de visuele verschillen is het BBIE dan ook van mening dat de merken niet overeenstemmend zijn. Omdat het hier gaat om twee logo’s (die verschillend omschreven kunnen worden), is het auditieve en conceptuele aspect niet relevant. Merken zijn niet overeenstemmend en om die reden wordt er ook niet gekeken naar de waren [redactie; ons inziens geen correcte werkwijze].
Eindoordeel merkenrecht: Geen inbreuk

Uitspraak: BBIE 23 februari 2014 Oppositie uitspraak Nº 2007583 »

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?