Abcor is dat andere merkenbureau

Abcor is een full service modellen- en merkenbureau gespecialiseerd in juridisch advies en bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Anders dan alle andere merkenkantoren. Een strategische partner met korte, heldere en vooral praktische adviezen.

Wij kijken niet alleen naar de juridische kant van een zaak, maar houden ook rekening met andere bedrijfsaspecten zoals marketing, de gevolgen bij introducties en natuurlijk de kosten. Daardoor zijn onze oplossingen vaak wat out of the box. Logisch, want het overgrote deel van onze juristen heeft eerst jarenlang intern gewerkt binnen het bedrijfsleven (o.a. in de reclame en farmaceutische industrie). Benieuwd naar een verfrissende second opinion, neem dan contact op met een van onze juristen (info@abcor-ip.com).

 

Abor medewerkers

"Veel ondernemers zitten boven op een schatkist zonder zich dit zelf te realiseren."

Mr. Th W. van Leeuwen
Partner merkenbureau Abcor

Puma formstrip bekend seriemerk

Sinds 1960 heeft Puma in Europa bijna 90 merken geregistreerd van haar formstrip. Als Monshoe met een vergelijkbare opdruk komt, stelt Puma dat dit een inbreuk is op haar seriemerk. Monshoe stelt dat de consument hier geen merk in ziet, het is gewoon versiering. Het design roept bij het publiek niet of nauwelijks een associatie met Puma op. » merkregistratie

Intellectueel Eigendomsrecht begrepen

Dit voorjaar is Intellectueel Eigendomsrecht begrepen verschenen, waar wij als co-auteur aan hebben meegewerkt. Het boek is vooral bedoeld voor hbo-studenten, maar ook geschikt voor andere studenten en bedrijfsjuristen. In vier hoofdstukken wordt uitgelegd hoe de IE-rechten handelsnamen, merken, modellen en auteursrecht ontstaan, in stand blijven (of teniet worden gedaan) en worden gehandhaafd. Het afsluitende hoofdstuk gaat over de slaafse nabootsing. » overige-algemeen

Geld T-shirt, bescherming idee

Veel mensen denken dat zij auteursrechten krijgen op een idee door dit op papier te zetten en in te dienen als i-Depot of een vergelijkbaar depot als CC Proof. Dat is helaas vaak niet het geval.Een idee moet voldoende concreet zijn uitgewerkt wil iets ‘een werk’ zijn. Als het werk tevens een intellectuele schepping is, dan kan het auteursrechtelijk beschermd zijn. De registratie van het (uitgewerkte) idee is niets meer dan een bewijsstuk. » auteursrecht

Spido: Google Adword merk concurrent

Het Europese Hof heeft zich al een aantal keren uitgelaten over de vraag of je het merk van de concurrent mag gebruiken als Google Adword. Stelregel is: dat mag niet als er afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Uit de advertentie moet duidelijk blijken wat de relatie is tussen de adverteerder en de merkhouder. » internet-online-branding

Hubertus hert van Jägermeister vs silhouet hert

De Les Bordes Golf Club gebruikt als logo een silhouet van de kop van een Hubertus hert. Als hiervoor een Uniemerk wordt aangevraagd, maakt Mast-Jägermeister daartegen bezwaar op basis van haar logo. Dit is ingediend voor een heel breed scala aan identieke producten en diensten. Een merk is de eerste 5 jaar nog niet gebruiksplichtig, dus de merkhouder kan dan een beroep doen op alle waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, ook al wordt het daarvoor (nog) niet gebruikt. » merken
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?