Merkonderzoek

Door een teken als merk te registreren, krijgt de houder ervan een uniek monopolie op het gebruik van die naam voor bepaalde producten en diensten. Maar dit voordeel voor de een is natuurlijk ook een nadeel voor de ander, namelijk voor diegene die een nieuwe naam zoekt voor het bedrijf of voor een nieuw product. Onderzoek daarom altijd eerst of een nieuw bedacht merk wel te gebruiken is. Internet is daarvoor natuurlijk ideaal voor een eerste grove schifting. Duidelijk wordt dan direct of de domeinnaam nog vrij is en of er mogelijk concurrenten zijn met eenzelfde naam. Echter bedenk dat dit maar een klein deel van alle problemen toont.


Houders van een ouder overeenstemmend merk en bedrijven met een oudere handelsnaam kunnen ook bezwaar maken. Het gaat dan dus niet alleen om de identieke naam, maar bijvoorbeeld ook om merken die er visueel, in klank of begripsmatig op lijken. Mocht dit zo zijn en mocht het gaan om enigszins vergelijkbare producten en diensten, dan kan een bedrijf gedwongen worden de naam te wijzigen. Dit brengt niet allen gigantische kosten met zich mee (denk aan terughalen van de producten uit de markt, nieuwe huisstijl/ website/ drukwerk/ social media), is het natuurlijk ook een onnodige vernietiging van een groot deel van de opgebouwde goodwill.

Voorkom deze vorm van kapitaalvernietiging en check aan het begin van het naamcreatieproces met een merkonderzoek of een nieuwe naam wel beschikbaar/ te gebruiken is. Er zijn vele vormen van onderzoek mogelijk (van korte snelle beperkte checks tot uitgebreide checks).

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?