Domeinnamen

Online aanwezigheid op het internet en via social media is cruciaal voor bedrijven om zichzelf of een nieuw product/ merk te positioneren. Een goede domeinnaam zorgt niet alleen voor een goede vindbaarheid, meer omzet maar draagt tevens bij aan waardecreatie van merken en de gehele IE portefeuille. Vandaar dat het essentieel om niet alleen domeinnamen vast te leggen die identiek zijn aan het merk, maar ook de meest logische variaties hierop.

Naast domeinnaam registratie is het ook van belang om de domeinnamen portefeuille te monitoren. Welke overeenstemmende domeinnamen worden er geregistreerd om stiekem een graantje mee te pikken van de goodwill die is opgebouwd met het merk. Domeinnaambewaking geeft hier snel en makkelijk een overzicht van.

Sinds 2014 worden er wekelijks vele nieuwe extensies gelanceerd. Denk hierbij aan nieuwe geografische extensies zoals .FRL en .AMSTERDAM maar ook aan nieuwe generieke extensies zoals .ONLINE en .SHOP. Registreer daarom niet alleen de relevante .NL en de .COM extensies, maar check ook welke mogelijke andere extensies van belang kunnen zijn.

Omdat domeinnamen een integraal onderdeel zijn van de Intellectuele Eigendomsrechten van een bedrijf, is het raadzaam hier een goed strategisch beleid op te voeren. Wat wordt wel en wat niet geregistreerd, in welke landen, welke generieke extensies, wat wordt er bewaakt en wanneer moet er worden opgetreden tegen online merkinbreuk.


Meer weten over Domeinnamen?
Neem dan contact op met een van de merkjuristen bij Abcor.
Dit kan via het onderstaande contactformulier.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Opmerking
 
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?