Geld T-shirt, bescherming idee

Veel mensen denken dat zij auteursrechten krijgen op een idee door dit op papier te zetten en in te dienen als i-Depot of een vergelijkbaar depot als CC Proof. Dat is helaas vaak niet het geval.Een idee moet voldoende concreet zijn uitgewerkt wil iets ‘een werk’ zijn. Als het werk tevens een intellectuele schepping is, dan kan het auteursrechtelijk beschermd zijn. De registratie van het (uitgewerkte) idee is niets meer dan een bewijsstuk.

 

Eiser laat zijn idee, ‘kleding met echt geld erop’, registreren bij CC Proof. Hij dient hiervoor een schets in van een petje met daarop een geldbiljet en de tekst: Money rules the world. Als gedaagde een loterij organiseert waarin een T-shirt te winnen is met daarop een vijfhonderd euro biljet, stelt eiser dat dit inbreuk is op zijn auteursrecht, de gedeponeerde schets bij CC Proof.

De rechter is hier snel klaar mee. Een idee alleen is niet te beschermen en het ingediende schetsje is niet voldoende concreet uitgewerkt. Dat is geen werk. De eis wordt afgewezen.

Stel dat een idee wel goed uitgewerkt is, kan het dan wel slim zijn om dit vast te leggen? Jazeker. In veel auteursrechtelijke zaken gaat het ook vaak om wanneer iemand een werk gemaakt heeft. Als een uitgewerkt idee voldoet aan de eisen van het auteursrecht, dan kan het wel fijn zijn als er een onafhankelijk bewijs is van een derde partij wanneer dit idee uitgewerkt was. Een i-Depot is daarvoor een van de meest gebruikte vormen.

Het uitgewerkte idee wordt dan bij de Benelux autoriteiten ingediend. Het voordeel is dat de Benelux autoriteiten een onafhankelijke publieke organisatie is (in plaats van een private organisatie). Een i-Depot krijgt een depotdatum en wordt dan 5 jaar bewaard. Hierna kan de bewaartermijn onbeperkt met 5 jaar worden verlengd. In principe wordt het werk geheim gehouden, tenzij de maker wenst dat dit geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt moet worden (om het bijvoorbeeld te verkopen, echter daarmee staat de deur wel open om met het idee aan de haal te gaan, dus wij adviseren dit niet op deze manier te doen).

Mocht er een kwestie komen over sinds wanneer een idee uitgewerkt is, dan kan het i-Depot daar een goede oplossing voor zijn om dit te bewijzen. Wel nog een opmerking: het feit dat een werk als i-Depot wordt geregistreerd, zegt niets over of het ingediende stuk wel auteursrechtelijk beschermd is, dat zal de rechter bepalen in een kwestie. Het is eigenlijk alleen een bewijsstuk dat het idee op dat moment in deze vorm is ingediend.

 

auteursrechtDe laatste artikelen
Abcor team opnieuw in de World Trademark Review 1000
Jan Smit – standaard hoofd?
Louis Keijzer slaagt met vlag en wimpel voor BBMM examen
Concurrent registreert domeinnaam
Elektrode product of onderdeel?
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?