Goodwill bedrijfs/IE-check

Intellectuele eigendomsrechten ontstaan op allerlei manieren binnen bedrijven. Dit gebeurt in het kader van naamcreatie (voor bedrijven en merken), product ontwikkeling (merken/modellen), technische uitvindingen (octrooien), vormgeving en design (auteursrechten en modellen) maar ook bij online activiteiten (domeinnamen en social media). Een claim op deze rechten ontstaat vaak alleen nadat voor deze rechten specifiek bescherming is aangevraagd. Omdat productontwikkeling, marketing en de juridische afdeling vaak niet geïntegreerd zijn, bestaat de kans dat bepaalde rechten niet geclaimd zijn.

Daarnaast besluiten bedrijven soms een merk of een product in licentie te geven of te nemen. Maar naast merken worden licenties ook gebruikt voor de exploitatie van andere IE rechten zoals modelrechte en auteursrechten. Met een licentie krijgt een ander bedrijf toestemming een product/ merk / octrooi of andere rechten elders te exploiteren. Licenties zijn in principe vormvrij, maar het is verstandig om de afspraken duidelijk op papier te zetten. Net zoals bij distributieovereenkomsten moet duidelijk zijn wat een ander wel of niet mag doen, onder welke voorwaarden en hoe de samenwerking beëindigd kan worden. Tevens zien we steeds vaker fusies tussen bedrijven (of splitsingen van bedrijven) waarbij vergeten wordt tijdig de IE-rechten over te dragen aan de nieuwe entiteit.

Hierdoor is er vaak niet een goed overzicht van wat er nu precies wel of beschermd is en hoe dit gedaan is. In het kader van mogelijke conflicten en omdat intellectuele eigendomsrechten een belangrijk deel van de Goodwill vormen, is het verstandig hier inzicht in te krijgen. Welke rechten zijn er wel en niet geregistreerd en op welke manier kan voorkomen worden dat niet tijdig bescherming geclaimd wordt.
De Abcor Goodwill-check maakt inzichtelijk welke rechten er wel en niet zijn vastgelegd. Tevens geven onze merkjuristen een vrijblijvend (herstel)advies en een structureringsadvies om tijdig bepaalde rechten zeker te stellen.

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?