Merkbewaking

Door de registratie van een merk krijgt de houder een uniek monopolie op het gebruik van een bepaald merk. Bescherming claimen is dus stap één, instandhouding ervan is de vervolgstap bij merkenmanagement. Bij een succesvolle introductie van een nieuw product/dienst zullen er namelijk navolgers opstaan die willen meeliften op het succes. Bedenk hierbij dat de merkautoriteiten zelf passief zijn en dus niet het register gaan checken of een merk al wel of niet geregistreerd is. Dat is de verantwoording van de merkhouder om dit tegen te gaan. Dit betekent dat een ander bedrijf dus een vrijwel identiek merk kan registreren en dat de oudere merkhouder daar zelf actief tegen op moet treden om zijn monopolie positie te handhaven (en te voorkomen dat er marktaandeel/ omzet wordt verloren aan het andere bedrijf).

Bij een merkbewaking spelen drie aspecten een rol; de merken, de producten/diensten waarvoor het merk geregistreerd is en het land waar beide merken geregistreerd zijn. Onze juristen beoordelen eerst of de merken overeenstemmen. Zo ja, dan wordt er gekeken of de wederpartij het merk gebruikt voor dezelfde producten of diensten. Als laatste wordt er gecontroleerd of u in het bewuste land wel bescherming heeft en wie de oudste rechten heeft. Afhankelijk hiervan adviseren wij u dan over de te nemen stappen. Een merkbewaking signaleert in een vroeg stadium of er een overeenstemmend merk wordt aangevraagd. Het voordeel hiervan is dat, door snel contact op te nemen met de wederpartij, vaak een ingewikkelde en dure rechtszaak voorkomen kan worden.

Als er een overeenstemmend merk gesignaleerd wordt, dan is de eerste stap de wederpartij aanschrijven met het verzoek de aanvraag in te trekken. Mocht die dit niet doen dan zijn er vaak twee mogelijkheden. Enerzijds een formele procedure instellen bij de merkautoriteiten zodat het merk geweigerd wordt (een oppositie). Anderzijds kan er een procedure gestart worden bij de bevoegde rechter om gebruik van het teken te stoppen. Geen actie ondernemen is niet verstandig omdat daarmee uw merk verwaterd.

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?