Merkbewaking

Door de registratie van een merk krijgt de houder een uniek monopolie op het gebruik van een bepaald merk. Bescherming claimen is dus stap één, instandhouding ervan is de vervolgstap bij merkenmanagement. Bij een succesvolle introductie van een nieuw product/dienst zullen er namelijk navolgers opstaan die willen meeliften op het succes. Bedenk hierbij dat de merkautoriteiten zelf passief zijn en dus niet het register gaan checken of een merk al wel of niet geregistreerd is. Dat is de verantwoording van de merkhouder om dit tegen te gaan. Dit betekent dat een ander bedrijf dus een vrijwel identiek merk kan registreren en dat de oudere merkhouder daar zelf actief tegen op moet treden om zijn monopolie positie te handhaven (en te voorkomen dat er marktaandeel/ omzet wordt verloren aan het andere bedrijf).

Bij een merkbewaking spelen drie aspecten een rol; de merken, de producten/diensten waarvoor het merk geregistreerd is en het land waar beide merken geregistreerd zijn. Onze juristen beoordelen eerst of de merken overeenstemmen. Zo ja, dan wordt er gekeken of de wederpartij het merk gebruikt voor dezelfde producten of diensten. Als laatste wordt er gecontroleerd of u in het bewuste land wel bescherming heeft en wie de oudste rechten heeft. Afhankelijk hiervan adviseren wij u dan over de te nemen stappen. Een merkbewaking signaleert in een vroeg stadium of er een overeenstemmend merk wordt aangevraagd. Het voordeel hiervan is dat, door snel contact op te nemen met de wederpartij, vaak een ingewikkelde en dure rechtszaak voorkomen kan worden.

Als er een overeenstemmend merk gesignaleerd wordt, dan is de eerste stap de wederpartij aanschrijven met het verzoek de aanvraag in te trekken. Mocht die dit niet doen dan zijn er vaak twee mogelijkheden. Enerzijds een formele procedure instellen bij de merkautoriteiten zodat het merk geweigerd wordt (een oppositie). Anderzijds kan er een procedure gestart worden bij de bevoegde rechter om gebruik van het teken te stoppen. Geen actie ondernemen is niet verstandig omdat daarmee uw merk verwaterd.


Meer weten over Merkbewaking?
Neem dan contact op met een van de merkjuristen bij Abcor.
Dit kan via het onderstaande contactformulier.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Opmerking
 
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten beeld versus woordmerk

Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. Is dit inderdaad een inbreuk?