Merkbewaking

Door de registratie van een merk krijgt de houder een uniek monopolie op het gebruik van een bepaald merk. Bescherming claimen is dus stap één, instandhouding ervan is de vervolgstap bij merkenmanagement. Bij een succesvolle introductie van een nieuw product/dienst zullen er namelijk navolgers opstaan die willen meeliften op het succes. Bedenk hierbij dat de merkautoriteiten zelf passief zijn en dus niet het register gaan checken of een merk al wel of niet geregistreerd is. Dat is de verantwoording van de merkhouder om dit tegen te gaan. Dit betekent dat een ander bedrijf dus een vrijwel identiek merk kan registreren en dat de oudere merkhouder daar zelf actief tegen op moet treden om zijn monopolie positie te handhaven (en te voorkomen dat er marktaandeel/ omzet wordt verloren aan het andere bedrijf).

Bij een merkbewaking spelen drie aspecten een rol; de merken, de producten/diensten waarvoor het merk geregistreerd is en het land waar beide merken geregistreerd zijn. Onze juristen beoordelen eerst of de merken overeenstemmen. Zo ja, dan wordt er gekeken of de wederpartij het merk gebruikt voor dezelfde producten of diensten. Als laatste wordt er gecontroleerd of u in het bewuste land wel bescherming heeft en wie de oudste rechten heeft. Afhankelijk hiervan adviseren wij u dan over de te nemen stappen. Een merkbewaking signaleert in een vroeg stadium of er een overeenstemmend merk wordt aangevraagd. Het voordeel hiervan is dat, door snel contact op te nemen met de wederpartij, vaak een ingewikkelde en dure rechtszaak voorkomen kan worden.

Als er een overeenstemmend merk gesignaleerd wordt, dan is de eerste stap de wederpartij aanschrijven met het verzoek de aanvraag in te trekken. Mocht die dit niet doen dan zijn er vaak twee mogelijkheden. Enerzijds een formele procedure instellen bij de merkautoriteiten zodat het merk geweigerd wordt (een oppositie). Anderzijds kan er een procedure gestart worden bij de bevoegde rechter om gebruik van het teken te stoppen. Geen actie ondernemen is niet verstandig omdat daarmee uw merk verwaterd.

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz: beschermingsomvang van een verwijzende handelsnaam

Ondernemer A start in 2018 een nieuw bedrijf onder de naam Mobility Next en “myrefurbishedcar.nl”. Beide handelsnamen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tevens wordt op 20 september 2018 de domeinnaam vastgelegd. Het bedrijf, gevestigd in Houten, biedt gebruikte, maar nog vrij nieuwe auto’s aan. De kwaliteit van deze middenklasse auto’s is vergelijkbaar met een nieuwe auto. Het gaat om duurdere occasions van net een paar jaar oud. Op 5 maart 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd waar het bedrijf zich ook presenteert onder de naam MRCar. Die naam wordt niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemer B registreert op 10 mei 2021 de domeinnaam en laat de handelsnaam inschrijven bij de KvK. Dit bedrijf, gevestigd in Berlicum, verkoopt veel oudere, goedkope gebruikte auto’s. Ondernemer A stelt dat ondernemer B met de naam MRCARS inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam MRCar. Eis: ondernemer B moet binnen 4 weken ieder gebruik van de naam MRCARS stoppen. Niet alleen de handelsnaam moet wijzigen, ook de website, het briefpapier, reclame, visitekaartjes et cetera. Daarnaast moet ondernemer B alle proceskosten betalen. Ondernemer B betwist dit. Hij stelt dat Ondernemer A geen handelsnaamrechten heeft op de naam MRCar. De naam staat namelijk niet ingeschreven bij de KvK. Op de website presenteert ondernemer A zich onder de naam My Refurbished Car. Daarnaast is de naam MRCar beschrijvend (heeft het weinig tot geen onderscheidend vermogen) en geeft het dus geen bescherming. Gelet op het totaal andere productaanbod (goedkope oude auto’s versus dure vrijwel nieuwe auto’s) en de andere regio (Houten en Berlicum liggen 50 km van elkaar) is er geen kans op verwarring. De eis moet worden afgewezen. Wie krijgt gelijk en waarom?