Merkennieuws

Volkswagen blokt cult camper

De vorm van een product kan beschermd worden als merk. Het moet dan significant afwijken van wat er in de markt aanwezig is of heel erg bekend zijn geworden (ingeburgerd). Volkswagen vraag met succes bescherming een vormmerk aan voor de legendarische Volkswagen bus. Als er een aanvraag wordt gedaan voor het logo Cultcamper, maakt Volkswagen daar succesvol bezwaar tegen op basis van haar vormmerk. » merken

Yoko Ono en John Lemon jenever

In 2015 starten twee jonge ondernemers Kever Genever. De jonge generatie moet aan het oer-Nederlandse drankje jenever. Vorig jaar zijn er vier kant-en-klaar mixen gelanceerd in halve liter blikken. Voor de mix met citroen, lemon, siroop en water is de naam John Lennon bedacht. Dit voorjaar valt er een sommatie op de mat namens Yoko Ono. Zij is niet gecharmeerd van dit initiatief. » merken

Hubertus hert van Jägermeister vs silhouet hert

De Les Bordes Golf Club gebruikt als logo een silhouet van de kop van een Hubertus hert. Als hiervoor een Uniemerk wordt aangevraagd, maakt Mast-Jägermeister daartegen bezwaar op basis van haar logo. Dit is ingediend voor een heel breed scala aan identieke producten en diensten. Een merk is de eerste 5 jaar nog niet gebruiksplichtig, dus de merkhouder kan dan een beroep doen op alle waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, ook al wordt het daarvoor (nog) niet gebruikt. » merken

Wendy’s Zeeuwse David versus Goliath

Sinds 1997 loopt er een conflict tussen de Amerikaanse fastfood keten Wendy’s en een Zeeuwse snackbar. De Zeeuwse snackbar heeft in 1995 voor de bedrijfsnaam een Benelux merkaanvraag gedaan. De Amerikaanse keten had merkrechten in de Benelux, maar wegens niet gebruik zijn die vervallen. Als de Amerikaanse keten in 2015 opnieuw de merken aanvraagt, maakt de Zeeuwse merkhouder daar succesvol bezwaar tegen. Voor veel Amerikanen bijna onbegrijpelijk. Hoe kan een kleine Zeeuwse snackbar de grote Wendy’s nu stoppen op basis van alleen een Benelux registratie? » merken

Geen merk meer: ik wil van mijn auto af

Dealerdirect Global exploiteert de website <ikwilvanmijnautoaf.nl>. WijKopenAutos is een concurrent. Op de website staat: ‘Ik wil van mijn auto af’. Partijen zijn het erover eens dat ‘ik wil van mijn auto af’ geen onderscheidend vermogen heeft voor de verkoop van auto’s. Eiser stelt echter dat door intensief gebruik IK WIL VAN MIJN AUTO AF een geldig merk is geworden (is ingeburgerd). » merken
pagina 1
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?