Belang registratie logo WELSON vs WELLUX

De standaard regel is, dat een woordmerk in kapitalen een merk de meest brede bescherming geeft. Hoe het woord ook wordt gebruikt, het gebruik valt dan onder de aangevraagde bescherming. Echter, bij korte merken zijn kleine verschillen vaak voldoende om genoeg afstand te nemen. Dan kan de registratie van een logo veel extra bescherming geven.

 

Bodyfit Wellness verkoopt en installeert zwembaden. Het bedrijf besluit in 2020 de naam te wijzigen naar WELSON. Om de rechten te beschermen wordt niet alleen het woordmerk, maar ook het nieuwe logo als merk vastgelegd. 

Vlak na de landelijke campagne besluit een concurrent de naam te wijzigen in WELLUX. De rechter oordeelt dat WELLUX geen inbreuk maakt op WELSON. Het eerste deel WEL is identiek, maar verwijst naar wellness. Het laatste deel SON en LUX is daarom het meest onderscheidende deel en verschilt voldoende.

Het logo is echter wel een inbreuk. Beide logo’s zijn visueel sterk overeenstemmend. Ze bestaan uit zes letters met daarboven een golfbeweging, een piek in het midden en de opmaak is overeenstemmend. Het logo mag niet langer worden gebruikt.

merkregistratieDe laatste artikelen
Volkswagen blokt cult camper
Adidas: blote borsten en sportbh’s
Yoko Ono en John Lemon jenever
Barbie pakt aanhaker aan
Buro Blanchard gaat samenwerken met merkenbureau Abcor
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?