Brexit - belangrijkste aandachtspunten - Part 6

Alhoel er nog steeds druk overleg is tussen de EU en de Britse regering, lijkt het er nu toch echt op, dat we serieus rekening moeten houden met een harde Brexit per 1 januari 2021.Tijd voor een nieuw overzicht met de belangrijkste aandachtspunten. Waar op te letten en wat nu alvast te doen.

Gevolgen voor bestaande EU merk of EU modelregistratie
Een geregistreerd EU merk of EU model wordt automatisch gesplitst in een recht voor de EU en een recht in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt GEEN certificaat verstrekt voor het afgesplitste recht in het Verenigd Koninkrijk. Het Engelse recht krijgt ook hetzelfde nummer, alleen met een toevoeging
- Uniemerk: prefix UK009
- Internationalemerk registratie met designatie Europese Unie: prefix UK008
- Uniemodel: prefix 9
- Internationale modelregistratie: prefix 8
Belangrijk: er komt automatisch een Engels nationaal recht, ook als het gaat om een Internationale Registratie (die valt dus NIET binnen de Internationale Registratie). Mocht het merk vernieuwd moeten worden, dan moet dat bij beide instanties gedaan worden.

 

Gevolgen voor lopende aanvragen
Mocht de aanvraag nog niet zijn afgerond op 31 december 2020, dan is er een grace period van 9 maanden. Tot 1 september 2021 kan er in het Verenigd Koninkrijk een verzoek worden ingediend voor een Engelse variant. Daarmee behoudt de aanvraag in het Verenigd Koninkrijk dezelfde datum als de EU aanvraag. Hieraan zijn wel kosten verbonden (vergelijkbaar met een nationaal depot). Het is aan de merkhouder om wel of niet een vergelijkbaar recht aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk.

 

Gevolgen voor nieuwe aanvragen
Vanaf 1 januari 2021 zijn Engelse kantoren niet langer bevoegd om te mogen handelen bij de Europese merkautoriteiten. Alleen bedrijven gevestigd in de Europese Unie mogen nieuwe Uniemerk of Uniemodel aanvragen indienen. Dit geldt ook voor kwesties/ en problemen met bestaande merken/ modellen. Alleen gemachtigden gevestigd op het continent mogen deze kwesties behandelen/ Engelse kantoren zijn niet langer bevoegd.

 

Tijdig wijzigingen doorgeven – voorkom onnodige kosten
Omdat een Unierecht automatisch wordt gesplitst is het belangrijk te controleren of de gegevens van de houder nog steeds correct zijn. Is het bedrijf nog steeds gevestigd op het adres waar het merk indertijd op is aangevraagd? Bij een splitsing krijgt het Engelse merk namelijk automatisch exact dezelfde gegevens. Mocht dit niet correct zijn, dan moeten er bij twee instanties kosten gemaakt worden om dit later aan te passen. Anticipeer hierop, wijzig nu alles naar de juiste gegevens om onnodige kosten te voorkomen.

 

Niet alles splitst automatisch
Geregistreerde Unierechten splitsen zich automatisch in een Verenigd Koninkrijk variant. Echter niet alles wordt meegenomen in die splitsing. Als er zekerheidsrechten zijn gevestigd (bijvoorbeeld pandrechten) of licenties zijn aangetekend, dan gaan die niet automatisch mee. Na de splitsing moeten dit soort zekerheidsrechten moeten opnieuw worden aangetekend. Het advies is om dit binnen 12 maanden te doen.

 

Normaal gebruik
Na de afsplitsing gaat er een nieuwe termijn lopen voor normaal gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Mocht een merk nog nooit gebruikt zijn in het Verenigd Koninkrijk en al ouder zijn dan vijf jaar, dan kan dus niet direct een actie gestart worden wegens non-use. Tot 1 januari 2026 kan er voor normaal gebruik terug gevallen worden op gebruik in de Europese Unie. Dit geldt eveneens voor wat betreft een claim op reputatie/ bekend merk.

 

Welke rol kan Abcor spelen
Om te anticiperen op bovenstaande situatie, is er een speciale Brexit afdeling opgericht voor onze internationale klanten, onder de coördinatie van Ellen Streekstra (een van onze senior EU merkgemachtigden).

Waarom is het aan te raden om voor de Uniemerken en Uniemodellen (na de splitsing) een gemachtigde te hebben binnen de Europese Unie:
-  om er zeker van te zijn dat alle correspondentie automatisch goed blijft gaan met het EUIPO;
-  om de vernieuwingen goed te monitoren en klanten te waarschuwen voor de vele spookfacturen die afkomstig lijken te zijn van de Europese merkautoriteiten maar die gewoon notoire oplichters zijn;
-  om er zeker van te zijn dat een Europees EU gemachtigde direct handelt bij mogelijke kwesties.

Voor vragen bel neem contact op met onze speciale brexitafdeling: brexit@abcor-ip.com

(Bron beeld: freepik.com)

 

merkregistratie

De laatste artikelen
Champagne stopt Champaws
Klinsmann–Panini: 2-1
Het belang van erkenning
Abcor nieuwkomer in de WTR1000
Afwasborstels met vrouwelijke vormen
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten beeld versus woordmerk

Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. Is dit inderdaad een inbreuk?