BREXIT en de gevolgen voor houders van Europese Unie merken en modellen

Engeland heeft gekozen en ook de merkenwereld schokt na. De BREXIT heeft namelijk ook gevolgen (op de lange termijn) voor veel bedrijven. Bedrijven die internationaal actief zijn, hebben vaak hun merk- en modelrechten vastgelegd via een Europese Uniemerk of Europees Uniemodel. De vraag is daarom, verandert er iets in de status van deze IE-rechten?

De keuze voor een BREXIT heeft geen directe gevolgen (nu) voor bestaande registraties. Momenteel zijn de Europese merk- en modelregistraties gewoon geldig in alle 28 staten van de EU dus ook in het Verenigd Koninkrijk. De uitslag van het referendum heeft hierop geen directe werking. Na inroeping van artikel 50 door de Briste regering (het officiële verzoek om uit de EU te treden) start er een termijn van twee jaar waarin partijen (de EU en het Verenigd Koninkrijk) gaan onderhandelen over de condities van deze uittreding. Ook tijdens deze onderhandelingen blijven de EU merken en modellen gewoon rechtsgeldig en kunnen bedrijven zich hierop blijven beroepen.

Is het nu noodzakelijk om naast een EU merk of model ook een nationale registratie in te dienen in England? Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. In principe zijn de belangen dusdanig groot, dat niemand zich kan voorstellen dat partijen er samen niet uit kunnen komen. Maar niets is onmogelijk in deze tijd, veel van onze Engelse collega’s waren ervan overtuigd dat er ook nooit een Brexit zou komen. Dus ook wat dit betreft kan alleen de toekomst zekerheid brengen. Toch kunnen wij ons niet voorstellen dat er op dit gebied geen oplossing gevonden wordt. Als die oplossing gevonden wordt, dan is het dus niet nodig om nu een extra nationale registratie in te dienen naast de Europese registratie (want de rechten worden dan omgezet, zie onder een voorbeeld). Mocht het onmogelijke toch gebeuren, namelijk dat er geen oplossing wordt gevonden, dan vindt er een scheiding plaats en heeft een bedrijf na twee jaar opeens geen rechten meer in England meer (c/q is het bedrijf vogelvrij). Echter in onze optiek is deze laatste optie een puur theoretisch en niet realistisch perspectief.

Wat is onze verwachting? Vrijwel alle grote (inter)nationale bedrijven (in en buiten Europa) hebben EU registraties die geldig zijn in England. Engelang is van oudsher een belangrijke markt dus vaak waren daar al oudere merkregistraties. Vaak zijn die oudere nationale rechten ingeroepen in deze EU merken en heeft men besloten de nationale merken in Engeland niet langer te vernieuwen. (vanuit financieel oogpunt en omdat het met een EU merk ook gedekt is). Alle IE rechten zijn dus belichaamd in deze EU merken. Gezien de gigantische belangen in het bedrijfsleven zal er alles aan gedaan worden om deze rechten niet te laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Internationale organisaties zoals Marques en Inta hebben al aangegeven (namens het bedrijfsleven) de stappen nauwkeurig te gaan volgen en waar mogelijk al het lobbywerk in gang te zetten om de opgebouwde IE rechten voor het bedrijfsleven zeker te stellen in Engeland.

Wat zou het minst schadelijk zijn? Hopelijk wordt er bij een Brexit een ‘herstel’ periode geïntroduceerd, waarbij de rechten voor Engeland geconverteerd kunnen worden (omgezet kunnen worden) naar een nationale Engelse registratie. Mochten er oudere rechten zijn geclaimd binnen de EU registratie, dan kunnen die ook op die manier meegenomen worden. Natuurlijk zal daar wel een prijskaartje aan hangen, maar op die manier blijven oude rechten in stand.

Het onderwerp BREXIT is dusdanig hot, dat dit op ieder congres momenteel op de agenda gezet wordt. Wij volgen de ontwikkelingen natuurlijk nauwkeurig, samen met onze Engelse collega’s (vanuit het Engelse Merkenkantoor is nog geen officiële reactie gekomen). Mochten er tussentijds vragen zijn, neem dan contact op met een van onze merkenadviseurs.

merkregistratieDe laatste artikelen
Grumpy Cat wint rechtszaak
Jezus en Maria mogen blijven - campagne in strijd met openbare zeden?
LOCK: Waarom merkregistratie logo?
Royal Dutch en het predicaat Koninklijke
Meeliften op de Rubik Kubus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten beeld versus woordmerk

Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. Is dit inderdaad een inbreuk?
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus