Merkennieuws

EU merken en Brexit

Dit voorjaar is er eindelijk iets meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen van de Brexit voor bedrijven met een EU merk/ EU model. De Europese Commissie heeft een ontwerpakkoord gepubliceerd. Kern is dat na de uittreding bedrijven in Engeland automatisch vergelijkbare rechten moeten krijgen. Alhoewel dit slechts een ontwerp is, is de verwachting wel dat de uiteindelijke regels niet schrikbarend hiervan af zullen wijken. » merkregistratie

Goedkoper merkbescherming in Indonesië via route Internationale merkregistratie

Met een Internationale registratie is vrij goedkoop en makkelijk bescherming te claimen in het buitenland. Steeds meer landen worden daarom lid bij dit verdrag, zo ook Indonesië. Sinds begin dit jaar kan ook Indonesië worden aangewezen bij een merkenclaim. Naast het feit dat de registratie een stuk lager zijn, is via route vaak sneller een merk te registreren. Daarnaast zijn de kosten om de rechten in stand te houden een stuk aantrekkelijker. » merkregistratie

LOCK: Waarom merkregistratie logo?

Met een woordmerkregistratie krijgt een bedrijf bescherming voor gebruik van het woord in welke schrijfwijze dan ook. Om die reden registreren bedrijven altijd het liefst een woordmerk. Wordt het logo gewijzigd, dan kan het bedrijf tergvallen op de eerdere woordmerkregistratie. Echter, soms is een logo dusdanig ontworpen dat er vraagtekens kunnen komen over welk woord er nu staat. Om die reden moet een bedrijf altijd ook merkbescherming claimen voor het logo. » merkregistratie

Vunzige merken - rechten en reclame

Zoals iedereen wel weet, zijn de Benelux autoriteiten bijzonder liberaal wat betreft de acceptatie van merken. Wettelijk gezien mogen ze een merk weigeren indien dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden, maar in praktijk gebeurt dit vrijwel nooit. Dat lijkt bijzonder fijn, maar bedenk dat dit soort merken in het buitenland soms wel worden geweigerd. Zo wordt in Zwitserland snel iets geweigerd in verband met geloof en bij het Europese merkenkantoor merken met het woord FUCK. Maar als we alleen in Nederland blijven, is dan alles koek en ei? » merkregistratie

Belang registratie logo’s - Diesel logo

Diesel heeft in 1999 de aparte D van Diesel laten registreren als EU merk voor kleding. Als Sprinter megacentros bescherming aanvraagt in de EU voor ander D-logo voor kleding maakt Diesel hiertegen bezwaar. In eerste instantie wijzen de Europese merkautoriteiten de oppositie af. Belangrijkste argument: in het logo van Sprinter ziet de consument geen D maar een basale geometrische vorm. Gevolg: de merken lijken visueel, auditief en begripsmatig niet op elkaar. » merkregistratie
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over merkenrechten beeld versus woordmerk

Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. Is dit inderdaad een inbreuk?
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus