Puma formstrip bekend seriemerk

Sinds 1960 heeft Puma in Europa bijna 90 merken geregistreerd van haar formstrip. Als Monshoe met een vergelijkbare opdruk komt, stelt Puma dat dit een inbreuk is op haar seriemerk. Monshoe stelt dat de consument hier geen merk in ziet, het is gewoon versiering. Het design roept bij het publiek niet of nauwelijks een associatie met Puma op.

 

Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Zij houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires. In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie gedaan van het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen: de formstrip. Nadien heeft Puma ca 90 formstrip-merken geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie. Puma stelt dat het hier gaat om een seriemerk.

Monshoe is een groothandel in damesschoenen en aanverwante producten. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt Monshoe schoenen die zij grotendeels zelf verhandelt. Monshoe verkoopt haar damesschoenen onder de merken Shoecolate en Pearlz. De schoen Shoecolate wordt aangeboden in diverse kleurstellingen. Puma stelt dat Monshoe inbreuk maakt op haar bekende formstripmerk.

Monshoe weerspreekt dit en stelt dat de versiering die zij aanbrengt op de sneakers niet is bedoeld als merkaanduiding en door het publiek overwegend ook niet zo wordt opgevat. En voor zover het publiek in de versiering wel een merkaanduiding ziet, wordt niet gedacht aan Puma. De Formstrip logo is geen bekend merk in de zin van het BVIE en de UMVo, aldus Monshoe. Verwarringsgevaar doet zich niet voor omdat het teken bij het publiek niet of nauwelijks de associatie met Puma oproept.

De rechtbank is van oordeel dat de formstripmerken deel uitmaken van een bekende merkenfamilie. De formstrip wordt sinds 1960 gebruikt op artikelen en Pume besteed aanzienlijke reclamebudgetten om het merk onder de aandacht te brengen bij het publiek. Dit lange en intensieve gebruik heeft ertoe geleid dat de formstrip algemeen bekend is in de markt. De formstripmerken bestaan uit een enkele niet onderbroken streep met aan een uiteinde een ronde kromming die van links beneden naar rechtsboven loopt (waarbij het verticale deel korter is dan het horizontale deel en de streep loopt vanaf de achterkant van de schoen tot aan de voorvoet).

In visueel opzicht valt op dat de schoenen Shoecolate en Pearlz een teken aan de zijkant hebben dat sterk lijkt op de Formstripmerken. Het teken stemt in grote mate overeen met het (familie)merk van Puma. Dat teken wordt bovendien gebruikt voor dezelfde waren. Op deze wijze vaart Monshoe mee op de reputatie van het merk dat Puma decennialang heeft opgebouwd en door middel van grote reclamebudgetten en campagnes nog steeds in stand houdt.

Ook bestaat gevaar voor verwatering van de reputatie van het familiemerk en daarmee ook van de familie deel uitmakende Formstripmerken. Consumenten kunnen, doordat Monshoe de jongere schoenen Shoecolate en Pearlz op de markt brengt, minder snel een associatie met Puma krijgen. Het publiek kan op termijn zelfs gaan denken dat de aangebrachte Formstripmerken op de zijkant van een schoen van Puma inderdaad alleen maar een versiering zijn en ze niet langer herkennen als onderscheidingsteken. Dit leidt tot afbreuk dan wel een ernstig gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Formstripmerken. Op grond van het voorgaande kan al worden geoordeeld dat Monshoe met haar gebruik van de tekens op de schoenen Shoecolate en Pearlz merkinbreuk maakt op de Formstripmerken van Puma. (Bron beeld; Abcor)

merkregistratieDe laatste artikelen
Ferrari vangt bot met niet ingeschreven gemeenschapsmodel
Russische copycats
Geluidsmerk – kinderliedje
Weigering Put Putin In
HERMES vs HAIRMES
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?