Erkenning - waarom nog steeds relevant

Na bijna twee jaar komt er een einde aan mijn rol als voorzitter van de BMM. Enigszins met pijn in het hart, omdat ik natuurlijk niet al mijn doelen heb bereikt. Speerpunt in mijn werk is geweest het thema erkenning. Erkenning dat Intellectueel Eigendomsrechten cruciaal zijn voor het voortbestaan van bedrijven. Maar ook erkenning vanuit de markt dat de BMM leden, de IE advocaten, de inhouse juristen en de BMM erkend gemachtigden specialisten zijn. Om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden, mede gezien de vele boefjes die als paddenstoelen uit de grond omhoog schieten.

 

Ook al is er nog steeds geen gemachtigdenregister, het is te hopen dat het besef in de markt gaat neerdalen dat het noodzakelijk is om te werken met specialisten. Dat BMM leden garant staan voor een kwalitatieve uitvoering van het vak. Ongeacht of hierbij de support nodig is van een IE-advocaat of een BMM erkend merkengemachtigde.

Het feit dat een ontslagen vakkenvuller zich morgen kan profileren als merkengemachtigden en als gemachtigde kan laten aantekenen bij de officiële autoriteiten is gewoon niet in het belang van de van de markt en zeker niet in het belang van het (klein) MKB en het schaadt mijn inziens de positie van het IE vak in zijn algemeenheid. Erkenning blijft daarmee een belangrijk punt, ook in de toekomst.

Erkenning van ons vak, kan echter alleen als wij als bedrijven ook het personeel de ruimte geven om te zijn wie zij zijn. Inclusiviteit is nu hot topic. Ik hoop dat wij binnen de BMM en als leden zelf daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen zodat het personeel zich veilig voelt. Ongeacht wat iemands nationaliteit, taal, geloof, huidskleur, gender of seksuele geaardheid is.

Ik geef de BMM voorzittershamer bijzonder graag door aan Francois Uyttenhove, wetende dat hij een perfect team om zich heen heeft. Ik ben dan ook bijzonder benieuwd om te horen hoe hij vorm en uiting gaat geven aan de doelstellingen van onze vereniging. Ik dank iedereen voor het volle vertrouwen en de bijzondere fijne samenwerking afgelopen jaren en overhandig je hierbij de voorzittershamer.
(Afscheidstoespraak voorzitterschap BMM 23 maart 2023)

overige-algemeenDe laatste artikelen
Ferrari vangt bot met niet ingeschreven gemeenschapsmodel
Russische copycats
Geluidsmerk – kinderliedje
Weigering Put Putin In
HERMES vs HAIRMES
Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz over modellenrechten

Eiser verkoopt online haar kinderfietsen. Om haar rechten te beschermen heeft het bedrijf het design van deze fietsen vastgelegd als Uniemodel. Via een meervoudig model registreert het bedrijf in een keer 10 nieuwe uitvoeringen van haar kinderfietsen als Uniemodel. Als Gedaagde met een vergelijkbare fiets komt, volgt er een procedure. Eiser stelt onder andere inbreuk op haar modelrechten. Gedaagde stelt dat dit niet zo is. Een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Gedaagde stelt dat het model niet nieuw is omdat er diverse fietsen al stukjes te vinden zijn van dit model. Eigenlijk zijn de fietsen van gedaagde een combinatie hiervan, dus om die reden hebben de fietsen geen eigen karakter. De modellen zijn volgens gedaagde dan ook nietig. Mochten de modellen van eiser geldig zijn, dan wijkt zijn fiets voldoende af. Gedaagde stelt namelijk dat eiser in het meervoudige model bescherming heeft gevraagd voor min of meer gelijkende modellen. Blijkbaar vindt eiser dat deze modellen van elkaar afwijken om een andere algemene indruk te wekken. De fietsen van gedaagde wijken net zoveel af, dus wekken dan ook een andere algemene indruk (het zogenaamde tangwerking argument). Wie heeft er gelijk, zijn de fietsen van eiser een geldig model ondanks dat het bestaat uit al bekende aspecten uit allerlei fietsen en/of wijkt het model van gedaagde voldoende af en kan gedaagde een beroep doen op de tangwerking in verban met het meervoudig model?